Men så kommer det en dag…

Lars Väringer

I tystnad skriker ett diktjag ut sin längtan efter en undflyende moder. Hon är borta, men han finns kvar. På en ständig resa, ibland med ett barn i sin hand, samlar han in och oskadliggör de händelser som han snart är den enda som minns.