Mendelssohnkartan

Diane Meur

Joachim Forsgren (övers.)

När den belgiska författaren Diane Meur söker efter material för utforskandet av far-son relationen mellan två genier, stöter hon av en händelse på bankiren Abraham Mendelssohn, son till den tysk judiska upplysningsfilosofen Moses Mendelssohn och far till kompositören Felix Mendelssohn Bartholdy. Med nästan omättlig aptit på intressanta detaljer och stor portion humor får vi i Mendelssohnkartan följa jakten efter pusselbitarna för den släktkarta författaren skapar och som växer för att snart omfatta 765 personer. Denna vidunderliga expedition bjuder på en skönlitterär encyklopedi med släkten Mendelssohn som utgångspunkt, dess fram- och motgångar, dess samtid, samhällsutveckling, krig och förföljelse. Istället för ursprungets betydelse växer berättelsen fram om en värld, rik av korsbefruktning där vi alla är en aning släkt med varandra. Eller som Diane själv skriver ”Historien om en familj saknar intresse för mig om den inte också blir en historia om världen.”.

 ”Författaren ger på ett lysande sätt ny innebörd åt släktkrönikan i sitt utforskande av arv och blodsbands betydelse i denna sin femte roman, Mendelssohnkartan.”

– Macha Séry, Le Monde

” … en encyklopedisk roman som hela tiden sätter krokben för sig själv med flit, en hyperintelligent totalroman som oupphörligen flirtar med annan totallitteratur, Mann, Perec, Sterne, de tyska romantikerna … Melville.”

– Kristoffer Leandoer, SvD

”Mendelssohnkartan är på samma gång ett uppror mot den klassiska biografin och en bekräftelse på romanförfattarens fullständiga skaparfrihet.”

– Claire Julliard, L’OBS

”En gränslöst rik studie av släkten Mendelssohns inflytande som man blir lycklig av att läsa.”

– Lars Norén