Utgivning: 2024-03-22
Inbunden, 588 sidor
Omslag: Tomas Ekström
ISBN: 978-91-89850-25-5

”Min kära Uhu!” Rabulistperioden i svensk press 1836-1841

Bo Andér

I ”Min kära Uhu!” kastas nytt ljus över en dynamisk period i den svenska pressens historia. Under senare delen av 1830-talet har Aftonbladet som landets första moderna dagstidning skaffat sig en stark position. Men nu sker en närmast explosionsartad utveckling av pressen även ute i landsorten, där nyhets-, åsikts- och annonstidningar växer som svampar ur jorden.

Studien greppar över hela pressen, sätter tidningarnas innehåll i centrum och de publicistiska idéer som styr detta tillsammans med politiskt radikal liberalism. Karl XIV Johans repressiva politik trycks tillbaka, liberalerna vinner framgångar vid riksdagen 1840–1841 och den oppositionella pressen besegrar kungens och myndigheternas ihärdiga försök att tysta den genom ständiga indragningar av tidningar. Det är nu som pressen håller på att etablera sig som den tredje statsmakten. Tidens superkändis är adelsmannen och skandalförfattaren Magnus Jacob Crusenstolpe, som anklagas och döms för högmålsbrott, vilket leder till upplopp och skapar en förrevolutionär stämning på Stockholms gator sensommaren 1838. Den politiskt laddade situationen inspirerar skribenter att ta ut svängarna, vilket föder en uppkäftig journalistik och med den yrkesrollen som journalist.

”Min kära Uhu!” Rabulistperioden i svensk press 1836–1841 belyser rabulistperiodens betydelse för hela den svenska dagspressens utveckling och den förändringsfas då den tidningsmakande boktryckaren ersätts av en professionell publicist och traditionella små nyhets- och annonsblad är på väg ut ur presshistorien för att ge plats åt moderna dagstidningar.

Boken är utgiven med stöd av:
Lars Johan Hiertas Minnesfond, Längmanska Kulturfonden, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.