Minnesbäraren

Margaretha Persson Henkel

Vi bär varandras minnen från det att vi är små tills hjärnans synapser kapas och minnesbilderna fladdrar runt som i en tombola. I Margaretha Persson Henkels diktsamling Minnesbäraren ställs glömska mot rätten att minnas. Vem minns åt mig när jag inte längre kan minnas? Vem är man när minnet är avkapat och defragmenterat. Det enda sättet att fortfarande vara någon är att någon annan bär mina minnen.