Minns du – Dikter

Maj Högberg

Dikterna i Minns du speglar skeenden, känslor och möten. Texterna är minnen, bilder och fantasier som ringar in sådant som är gemensamt för oss alla.