Musiken av igår

Runo Axelsson

Musiken av igår är ett musikaliskt testamente med artister, låtar och inspelningar från det förra århundradet, som alla är värda att bevara och återvända till.

Utifrån personliga erfarenheter och preferenser beskrivs utvecklingen av jazz, blues och soulmusik, rock-and-roll och olika former av popmusik. Framställningen tar sin början på 1920-talet när jazzmusiken växte fram och slutar på 70-talet med en utblick på de följande decennierna, när rock- och popmusiken från 50- och 60-talet började klinga ut och ersattes av andra musikformer. De olika periodernas tidsanda återspeglas på olika sätt i den musikaliska utvecklingen.

Musiken av igår är rikt illustrerad och bygger på ett omfattande dokumentärt material från böcker, tidskrifter och olika inspelningar av musik från 1920 och framåt. Musikutbudet har vuxit starkt under senare år med tillkomsten av internet, som förmedlar olika musiktjänster. Boken kan därför fungera som en guidebok inom ett område som blivit alltmer svåröverskådligt.

Runo Axelsson är professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning. Han har varit professor i Uppsala, Göteborg och Aalborg. Vid sidan av sin akademiska verksamhet har han ett stort musikintresse och han har själv också en bakgrund som musiker.