När livet kläds i ord – en essä om livsberättande och skapande av mening

Håkan Jenner

”… att förstå vad i våra liv som blir bortredigerat och glömt och vad som blir hågkomster, vad som blir berättat och får mening, det är ändå något att grunna på.”

För oss själva och i samtal med andra är vi engagerade i en ständigt pågående berättelse om vårt liv och vår plats i världen. Den personliga berättelsen blir inslag i andra berättelser, familje- och släktberättelser, men även i de stora samhälleliga berättelserna.

Läsaren får här ta del av berättelser ur livet och en inblick i den spännande vetenskapliga teorin om livet som berättelse. Teorin ger oss en förståelse för vårt eget berättande och berättelserna som vi möter hos andra.

När livet kläds i ord är en källa för tänkande och reflektion. Den vänder sig till alla som kommer i kontakt med livsberättelser i sin dagliga gärning eller som för egen del funderat över bokens frågor och i begrundande stunder granskar livet.

Håkan Jenner är professor emeritus i pedagogik. Han har tidigare publicerat artiklar och böcker om livsberättande och även medverkat med skönlitterära texter i olika tidskrifter.