När vinden vänder

Charlotte Ulmert

Det tidiga 1800-talet var männens värld i vilken hustavlans ordning rådde. I Skåne låg de adliga slotten tätt – ärvda från far till son sedan generationer tillbaka.

Men så kom förändringarnas tid.

Den feodala ordningen föll, den kollektiva strukturen bröts upp och den enskilda individens handlande avgjorde hennes öde. Var och en skulle bli sin egen lyckas smed. Ett nytt ekonomiskt tänkande krävdes om de gamla godsägarna skulle ha råd att behålla sina slott. Men hur drabbades kvinnorna av den ekonomiska och sociala utförsbacken? De var privilegierade och ridderligt beskyddade men strängt fostrade att behaga, att uppträda oklanderligt och veta sin plats. De var brickor i männens spel.

Två kvinnor som bröt mot normen med individuella och högst personliga livsval var Charlotte Rosencrantz och Adèle Sylvan.

När vinden vänder porträtterar de två dansk-svenska adelskvinnorna Charlotte Rosencrantz och Adèle Sylvans liv och omgivning. Tack vare ett omfångsrikt arkivmaterial skapar Charlotte Ulmert ett stycke levande kvinnohistoria om kvinnors utsatthet såväl som ett porträtt av Skånes historia under 1800-talet.