När virus får makt

Gösta Lempert

Tevejournalisten Björn Samuelsson avslöjar en omfattande ekonomisk och politisk korruption inom Malmö stad. Då händer det. Redan upptrappade hot och incidenter, utom och inom tevehuset, kulminerar i en virtuell attack mot honom. Det sker på arbetsplatsen, och rammar dubbelt då brottsmisstankarna riktas mot honom själv. Han hamnar i händerna på en åklagare som med försåtliga metoder vill få honom fälld till varje pris.

Snaran dras åt. Hjälten förvandlas till paria. Han hängs ut till offentligt beskådande och isolerar sig från omvärlden. Enbart de närmaste tror på hans oskuld, och han drivs allt djupare in i sitt eget mörker.

Romanen När virus får makt är en verklighetsbaserad, samhällskritisk thriller där brottet är korruption och budbäraren blir offret medan förövaren förblir osynlig.