Nästa år i Jerusalem

Bernt Jonsson

För tre religioner är Jerusalem mer eller mindre jordens medelpunkt. Deras företrädare har i olika perioder styrt staden med anspråk på att ha gudomligt mandat. Inte att undra på att konflikterna är många och svårlösta.

Denna bok klarlägger de olika motiven för såväl antisemitism som sionism, analyserar nazismens relation till kolonialismen, diskuterar stormaktspolitik, etnicitet, apartheid samt religionen som möjlighet till och hinder för en väg framåt. Ett viktigt bidrag till en sakligare debatt om Israel–Palestina-konflikten.