Noveller 2021

Paolo Nobis Sandén, Karin Blennermark, Mia Bäck Ljungqvist m.fl.

Sveriges största novelltävling 2020–2021 arrangerades av förlaget Ekström & Garay och Opulens.se i samarbete med:

Göteborgs-Tidningen, Kvällsposten och Sparbanken Syd

Över 600 noveller skickades in till tävlingen. Juryarbetet tog 6 veckor och de 10 vinnarna som presenteras i denna antologi utsågs av en jury bestående av:

Lina Wolf, Författare
Åsa Foster, Författare
Carolina Thelin, redaktör för Opulens Prosa & Poesi-avdelning
Paul Nilsson, Poet och projektledare, Ekström & Garay
Emma Lefdal, Kommunikationschef, Sparbanken syd
Christer El-Mochantaf, Chefredaktör, GT
Sanna Wikström, Nyhetschef, GT
Maria Rydhagen, Chefredaktör, KVP
Lovisa Åkesson, Nyhetschef, KVP

Vinnaren tilldelas ett pris på 35.000 kr, tvåan 10.000 kr och trean 5.000 kr.

Samtliga vinnare presenteras också i Opulens, Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten.

Ekström & Garay vill tacka vår huvudsponsor Sparbanken syd som genom sitt ekonomiska stöd och engagemang bidragit till tävlingens genomförande och till den bok som du nu håller i din hand.

Projektledare, Paul Nilsson, Lund den 12 april 2021