Nr 81 Johan Kind och Kronprins Karl Johan

Kjell Kind Aleklett

”En välskriven skildring av ett av Sveriges mest bortglömda krig, med fokus på en enskild soldat. Boken formar sig till en kombination av mikrohistorisk djupdykning i ett autentiskt öde och övergripande freskmålning av ett centralt skede i Europas utveckling, med den lilla människan fångad mitt i den stora dramatiken. Till sin hjälp har Aleklett ett sällan eller aldrig tidigare utnyttjat källmaterial […] som gör det möjligt för honom att förmedla omedelbara och jordnära insikter i Napoleonkrigens vardag. Det är en bok som fyller ett svart hål i den svenska historieberättelsen, en bok som ger en delvis ny bild av den blivande Karl XIV Johans internationella betydelse, en bok som förtjänar en stor läsekrets.”
Dick Harrison

Då Karl Johan Bernadotte väljs till kronprins är det många officerare som hoppas på att han med hjälp av stöd från Napoleon ska besegra Ryssland och återerövra Finland. Men med sina erfarenheter av krig i Europa inser han att detta inte är Sveriges framtid. En säkrare framtid för Sverige är att erövra Norge från Danmark. Ryssland blir nu Sveriges bundsförvant och tsar Alexander lovar att ställa upp med trupper.

Tillsammans med England, Preussen, Ryssland och Österrike skapas en allians mot Napoleon. Som marskalk i Napoleons armé känner Karl Johan till Napoleons svagheter, och initierar ett alliansmöte i Trachenberg. Där presenterar han planer på hur Napoleon skall besegras.

Då Johan mönstrar som Nr 81 Johan Kind vid Westgötha regemente är det soldattorpet som lockar. Verkligheten blir att han är en av de svenska jägarsoldater som marscherar in i Leipzig, och är med och besegrar Napoleons trupper. Karl Johan leder huvudanfallet mot den Grimmaiska porten, och kan sedan som den förste av alliansens befälhavare rida in i Leipzig som segrare.