Ω Systrar

Anna Ellinor Chae Im Sundström

Ω systrar är en diktroman om en grekisk tragedi som utspelar sig i en svensk familj: en systers svek, en mamma mittemellan och en familjs tystnad. Genom tragedins sex element försöker den göra logik av subjektets roll i förhållande till de andras.

o syster
du är jag och jag hon
en rollernas fusion

vårt eget alfa och omega
du a
jag o

hon ännu i Hypnos
har fallit i floden Lethe
vi faller våra tårar
och med ett Nyx och Thanatos samarbete
gör hon sin metamorfos