Och när hon får andnöd av sorg måste jag blunda

Kina Nilsson

Och när hon får andnöd av sorg måste jag blunda är en diktsvit inspirerad av sjukvårdsarbetet under covid-19-pandemins första intensiva månader 2020. I en tid präglad av etisk stress och stor ovisshet använde infektionsläkare Kina Nilsson poesin som ventil. Hon skriver om maktlöshet, rädsla och sorg, men också om lojalitet och medmänsklighet innanför sjukhusväggarna.

Resultatet är en ömsom sorgesam, ömsom hoppfull samling dikter, illustrerade med fotografier från pandemins vardag tagna av Peje Åstrand, internmedicinare och överläkare inom akutsjukvård.