Och över denna mörka jord

Mattias Jacobsson

*

du viker av från vägen

vid den sista infartsleden

och stannar upp vid vägkanten

molnen tätnar över dalsänkan

skenet från billyktor sveper fram över skogen

och du ser de avlägsna fälten försvinna

när mörkret tar över igen

så befriande stilla