Olof Palme: The missing voice/Den saknade rösten

John le Carré

Bok med John Le Carrés tacktal vid utdelningen av Palmepriset 2020.
Formgivning och tryck.
Uppdragsgivare: Olof Palmes Minnesfond