Ordaboken: Åtta kapitel om svenska ord

Ulf Teleman & Stefan Teleman

Älskade ord! Vi behöver dem för att begripa något och för att säga något begripligt. Många av dagens ord har använts under två tusen år av generation efter generation, andra har kommit till efterhand. Vad är poängen med alla dessa ord? Vad kan vi göra med dem som inte är möjligt med bilder eller melodislingor? Vissa ordbrukare har dessutom försökt säga det osägbara och därmed åstadkommit ett töcken av tecken. Det får vi heller inte glömma.

I Ordaboken får läsaren ta del av våra ords historia och glimtar av vår urgamla och nödvändiga grammatik. Här begrundas också hur orden präglar och präglas av tidsandan och hur de står sig i jämförelsen med bilder och musik som förmedlare av betydelse. Insprängda i texten finns porträtt av äldre viktiga språkforskare och språkbrukare.

Texten är skriven av Ulf Teleman, professor emeritus i svenska språket, som ledde arbetet med Svenska Akademiens grammatik och under många år var ordförande i Svenska språknämnden. Porträtten har kärleksfullt tecknats av den mångkunnige konstnären Stefan Teleman.