På besök från evigheten

Ingemar Lindahl

I syfte att få upprättelse återvänder Törnrosdiktaren Carl Jonas Love Almqvist till Sverige 150 år efter sin död. Han hoppas att en ny rättegång ska bevisa hans oskuld inför de anklagelser för giftmords­försök och urkunds­förfalskning som tvingade honom att gå i exil i Amerika. Efter ankomsten till Malmö från kyrko­gården i Bremen möter han efter hand andra vinddrivna existenser och blir indragen i deras problem, som den mystiskt till­dragande invandraren Tomara, hennes gudfruktige bror Junnus och den kärleks­drabbade Wille. Några av de nyfunna vännerna blir hans följe­slagare ända till slutet. Under resans gång blir han också ställd inför det moderna Sverige och dess ny­modig­heter. Han blir särskilt bekymrad över digitalismens härjningar, vilket medför att han ansluter sig till Bok­folket – en under­jordisk motståndsrörelse för­­följd av de rättänkande myndig­heterna som vill ersätta den miljöfarliga gutenbergska skrivkonsten med digitalismens datorskärmar.

På besök från evigheten är en roman om dikt och verklig­het, kärlek och själviskhet, liv och död inspirerad av Sveriges mest visionära diktares tragiska levnadsöde.