Ravnavalla

Vonna Y. Svantesson

Det är sent 800-tal i Skandinavien. Kust- och skogsfolk lever i små hybblen eller större gårdar, och möter skiftande utmaningar under sina strävanden att förbättra livsvillkoren. Att lämna, såväl som söka, kärlek, trygghet och ett annat liv blir startpunkten för Hlin, Tyr-Inge och Björnfinn i deras unga vuxenålder.

Var och en gör sin egen resa: Björnfinn lovar att gå nåjdens väg, så att hans morfars berättelser och sånger inte dör ut. Tyr-Inge lämnar danernas land i Skåne, då hans fader allvarligt skadas i en holmgång med grannen. Hlin upplever hemmamiljön som kvävande. Hon vill skapa sig ett annat liv än fiskarkäringens, men bär på en skuld i förhållande till modern.

Med en prosa som väl överensstämmer med tidens anda, vaggar författaren Vonna Y. Svantesson in läsaren i huvudpersonernas tankar, miljö och tro. Ravnavalla skildrar deras upplevelser av svek, skuld, samvete, kärlek, längtan, uppvaknande och död i de trådar som tillsammans bildar livets väv.