Reseskildring från dödens rike

Christian Sandeheim

Efter den kristna trons fall färdas en flicka genom dödsriket. På sin väg möter hon övergivna själar och tjänstemän från den tillfälliga administration som är satt att hantera det kaos Gud och Nietzsche lämnat efter sig.

Reseskildring från dödens rike rymmer en kaleidoskopisk och lyrisk text vars körverk av röster leder läsaren genom en säregen, ktonisk berättelse om sorg och liv.