Så kom spårvägen till Lund

Christer LjungbergHåkan Lockby

Sedan den 13 december 2020 rullar spårvagnar i Lund.

Den nya spårvägen är den första i Sverige på 110 år och det mest omdebatterade stadsbyggnadsprojektet i Lunds historia. Ett unikt projekt som diskuterats i över 30 år, från en idé om en stadsutveckling i östra Lund med spårburen trafik som ryggrad, till att spårvägen Lund C–ESS blev verklighet 2020.

Att bygga en spårväg har aldrig varit ett mål, utan ett medel för att uppnå mål om en hållbar utveckling. Stadsutvecklingsprojekten i det så kallade ”Kunskapsstråket” och i den nya stadsdelen på Brunnshög är sammanflätade med spårvägsprojektet. De förutsätter alla varandra.

Anledningen till att spårvägen varit svår för många att förstå och acceptera är kanske för att spårvägen inte i första hand ska lösa dagens problem – utan framtidens. Få om ens något projekt har väckt så mycket känslor bland lundabor. Detta och allt om vägvalen, dramatiken, sveken, kriserna, stadsutvecklingen, motståndet och de avgörande ögonblicken kan ni läsa om i denna bok som förutom författarnas erfarenheter bygger på intervjuer med politiker, tjänstemän och näringslivet.