Samla alla rubrikerna!

Sara Pejlare

Tack för alla rubrikerna
Tack på förhand och efterhand
Tack för de dikter som inte syns
Tack för allt mellan raderna
Tack för allt jag kan
Tack för det monotona och våldsamma
Tack för att jag är hemma utan land

SAMLA ALLA RUBRIKERNA! är en komprimerad berättelse bestående av såväl spillror som av sammanhang. Varje dikt är en egen helhet men tillsammans blir dikterna en värld som rymmer liv och verklighet.