Satans barn

Christian Bennet

Ett till synes simpelt crime passionel visar sig bara vara en del i en invecklad händelseväv där konstnärskretsen kring den kontroversielle författaren, symbolisten och satanisten Stanislaw Przybyszewski står i centrum.
Här förekommer Dagny Juel, men också personer som Strindberg, Ibsen och Munch.

Satans barn är en tolkning av ett historiskt skeende, en väv av människor och händelser i vilken författaren själv är indragen: Dagny Juel och Stanislaw Przybyszewski var hans farmors föräldrar.