Sinnenas trälar

Lena Eisele

”Vi är slavar under sinnena.”
Rutger var fast i sin tro.
”Ja”, svarade Andreas, ”trälar är vi, själens trälar.”

Sinnenas trälar är en prosalyrisk novellsamling som sömlöst rör sig in och ut ur den förnimbara världen. Berättelserna utmålar sköra själars olyckor och gestaltar hur vi människor kan känna oss trängda under vår ängslan. Men de räds inte heller livets glädjeämnen, utan skildrar också kärlek, längtan och förtröstan.