Sistungen

Kerstin Malmberg

Gun föddes sist i en stor syskonskara och kallades Sistungen. Nu är hon i slutet av sitt liv och sorterar och summerar perioder av glädje, men inte minst av sorg. Sist har hon många gånger upplevt att hon har blivit i sitt liv, när både män och barn lämnat livet före henne.
Med hjälp av tillbakablickar skapar Kerstin Malmberg en väv av minnen, ögonblick från ett långt liv. Historien om Gun bygger på verkliga händelser, och det är med stor respekt och varsamhet som författaren berättar om hennes liv i den gripande romanen Sistungen.