Sjömat – den ätbara mångfalden i havet

Kennet Lundin

Inget påverkar planetens livsmiljö så mycket som vad vi äter och på vilket sätt vi skaffar vår mat. Den här boken fokuserar på livet i havet och berättar om mångfalden av ätliga (och även några mindre ätliga) havslevande djur och växter. I Sverige använder vi bara ett fåtal av alla dessa arter och fiskar dem ofta för hårt. Om vi lättade på trycket för havslevande arter och samtidigt breddade oss i urvalet och provade andra arter skulle det gynna både vår egen hälsa och havets biologiska mångfald.

Boken ger dig handledning till nya marina smakupplevelser, samtidigt som du lär dig lite marinbiologi på kuppen. Följ med på en klättring ner genom livets träd bland Västerhavets alla sorters organismer, med gastronomiska och kulturhistoriska nedslag, som kommer att förändra din syn på havet.

Se även Lilla havsbutiken