Skådespelaren

Alena Wattenberg van Hal

Fine är en talangfull och orädd skådespelarstudent, men hennes lärare bekymrar sig över hennes brist på teoretisk förståelse. När Fine är nära att avbryta sin utbildning erbjuds hon vägledning av den erfarne skåde­spelaren Henrik, som inleder en rad utmaningar för att testa hennes förmåga.

Skådespelaren handlar om det som kan hända när två skådespelare utmanar varandra. När de utsätter varandra för alltmer extrema utmaningar, hela tiden skyddade av att allting bara är en lek, en improvisation, ett manus. Men var går gränsen mellan teater och verklighet?