Skiktet under botten

Carin Morin

*varför har inte jag adhd
eller borderline

jag har bara
highly sensitive personality
inte ens en diagnos
bara ett personlighetsdrag
med inslag av
high sensation seeker

men det är inte
spännande nog

du tycker
jag är för lugn
för vanlig

småborgerlig *

Vad händer när en relation som skulle vara svaret på alla ens frågor och lugnet i all ens oro, visar sig vara en chimär?

Skiktet under botten följer vi en kvinnas väg från uppväxten i förorten – via en yttre klassresa, en medföljande känsla av att aldrig passa in och en längtan efter att slippa vara vanlig – till en relation där allt till sist är tänkt att falla på plats.