Utgivning: 2024-04-05
Danskt band, 144 sidor
Formgivare: Tomas Ekström
ISBN: 978-91-89850-65-1

Skiljas

Ingrid Rasch

”Intensiv lycka är till sin natur kortvarig och utbytbar, mindes hon att Harry sagt, och att hon tillagt att den inte är mindre värd för det, i alla fall något ditåt. Aldrig skulle de låta sig snärjas, aldrig skulle de leva som de andra verkade vilja leva. Inkrökt. Instängt. Trygghet, vilket sliskigt ord! Hellre olycklig och levande – hör du det!”

 

Skiljas handlar om Stella och Harry som vill leva efter andra ideal än deras föräldrar haft. De är överens om att alltid och till varje pris vara sanna mot varandra. Men känslor låter sig inte alltid styras av förnuft och ideal.

Mötet med den apokalyptiska stämningen i Allen Ginsbergs Plutonium ode påverkar Stella på djupet och ger hennes liv en ny inriktning. Därför ligger dikten i sin helhet som ett appendix sist i boken.