Skymningsfärden

K.H.S. Larsson

Efter en familjetragedi tillbringar vetenskapsjournalisten Niklas Broman större delen av sin tid i avskildhet. Men när en vän ur hans förflutna hör av sig och ber honom att i hans ställe delta i en forskningsexpedition i ryska Arktis, ser personerna i Niklas omgivning det som en chans för honom att ta sig ur den sorgeavgrund han fallit ner i.

Forskningsexpeditionen visar sig vara finansierad av ägaren av ett ryskt oljebolag och det står snart klart för den lilla gruppen inter­nationella deltagare att expeditionens egentliga motiv och omfattning inte är klargjorda: en oidentifierad ljudsignal som förbryllar gruppens forskare har registrerats vid ett av bolagens oljefält. Jakten på dess uppkomst leder Niklas ut på en resa där han ställs inför att konfrontera såväl sitt trasiga emotionella inre som sina djupast rotade rädslor.

I takt med att den illavarslande polarnattens mörker sänker sig över Rysslands arktiska kust tvingas Niklas och de övriga deltagarna allt längre ut i det okända. Expeditionen förvandlas till en färd in i ett skymningsland där ingenting är vad det verkar vara – där varken vetenskap eller religion förefaller ha några givna svar; resan tycks inte enbart föra dem bortom civilisationens yttersta gränser, utan även allra längst bort i det mänskliga vetandets utmarker.