Sotsvart och självlysande

Martin Hillbom

Arkeologerna är mänsklighetens obducenter
en dag har de summerat hela ontologin
och kanske kommer deras borstar även dansa över mitt kranium
och kanske dyker spåren av de här tårarna då upp
som förbryllande missfärgningar