Stackars Afrika – tolv aspekter för en bredare förståelse

Linda Svedberg

Afrika har problem. Med störst andel fattigdom, svaga stater, genomsyrad av korruption och härjad av sjukdomar har denna kontinent hamnat rejält på efterkälken i de flesta avseenden. Afrika förknippas med fattigdom och hjälpbehövande, men trots decennier av bistånd från omvärlden tycks grundproblemen kvarstå. För att kunna verka för en verklig förändring bör vi på allvar ställa oss frågan: Vad beror det på?

Stackars Afrika – tolv aspekter för en bredare förståelse ger en kort översikt över tolv aspekter som genom historien har påverkat Afrikas öde. Här lyfter vi blicken från förenklade svar och kortsiktiga lösningar för att i stället inta ett makroperspektiv för att försöka förstå orsakerna till den rådande situationen.