Stammen

Svante Morgan

Ogg kände sig illa till mods. Han hade aldrig dödat en människa och han var osäker på hur han skulle reagera om Soma dök upp. Han vände sig mot Drogaj men denne såg oberörd ut. Hans blick sökte sig åter mot spåret. Oron ökade. Nu kunde han känna varje pulsslag.

Smack! Ett våldsamt ljud avbröt hans funderingar då en sten spräcktes i berget strax ovanför deras huvuden.

Jägarna som tillhör Uvens stam lever i en stenåldersbosättning i den del av världen vi i dag kallar Skandinavien. Efter en ihållande vinter, den värsta i mannaminne enligt shamanen, med snö och sträng kyla, är stammens invånare i skriande behov av föda.

Till slut släpper vintern sitt grepp, viltet återvänder till sina betesmarker och stammens jägare kan äntligen dra ut på jakt. Livet i lägret återgår sakta till det normala men plötsligt ställs allt på ända.

En större grupp främlingar från sydligare nejder vandrar in på stammens jaktmarker. En konfrontation är oundviklig.