Svart hål, en bok om övergrepp

Lena Gustavson-Sillén

Svart hål

för händelser
som inte får hända

för tankar
som inte får tänkas

för minnen
som inte får minnas

I en finstämd dialog mellan text och bild skildrar Svart hål övergrepp som förträngts men ändå påverkat självkänslan, förhållandet till män, den egna kroppen och den egna sexualiteten.