Tankeflykt och minnesfragment

Inger Jalmert Moritz

Jag tänker. Kan jag tänka? Är jag en dålig tänkare? En som tänker små tankar. Ibland tänker jag på döden.

I Tankeflykt och minnesfragment har Inger Jalmert Moritz samlat korta texter, lösryckta minnen som hon kanske inte ens minns. Tankar om att tänka, om barndom, arbete och kärlek. Tankar om livet som gick.