Till Alma från Zorn: berättelsen om en tavla

Claes Severin

Anders Zorn (1860–1920) är en av Sveriges mest kända och uppskattade konstnärer. Hösten 1899 målade Zorn en tavla i byn Noret utanför Mora. Målningen, som fick namnet Madonna, liknar inget annat av de tusentals konstverk Zorn utförde; det var den enda gången han målade en tavla med ett religiöst motiv och i denna målning lade han också in en bit av sin egen historia. Året därpå utförde Zorn etsningen Madonna med målningen som förebild.

Den här boken handlar om Anders Zorn, konstverken Madonna och om ett speciellt exemplar av etsningen. Zorn brukade signera sina etsningar med blyerts, men detta exemplar signerade han med rödkrita alma från Zorn. I sökandet efter etsningens ursprung tonade en gåtfull historia fram. Det fanns brev från Zorn till Alma som handlade om en dotter som hette Anna. Bakom dimridåer fanns det en hemlighet.