Tillfället gör tjuven

Emanuel Carlsson

1868. Efter en torr sommar drabbas folket i södra Sverige av missväxt. Trots all möda och strävan är inget tillräckligt. Regnet bönderna ber om kommer aldrig i tid.

Orättvisans skugga, där de flesta måste arbeta för att överleva medan andra lever i rikedom, driver en tjuvliga att ta saken i egna händer. Missväxten ger John Tapper möjligheten att utkräva en hämnd som han har väntat på i över tio år …