Tills döden skiljer mig åt

Andreas Nilsson

Tills döden skiljer mig åt är en samling lyriska texter om skrivandets livslånga, tvingande kval. Om att söka sig till orden trots att de öppnar en avgrund – därför att motsatsen alltid är värre. Därför att tystna är döden. Att blekna bort och försvinna utan att ha lämnat sitt skriftliga avtryck är att aldrig ha funnits från början.