Utgivning: 2023-11-27
Inbunden, 218 sidor
Omslag: Tomas Ekström
ISBN: 978-91-89850-43-9

Tills vi ses igen

Yngve Espmark

Tills vi ses igen är en brevroman som handlar om förhållandet mellan tvillingarna Elias och Sigrid som växte upp under inflytande av den speciella miljön, kulturen och traditionerna som kännetecknade skogsbygderna i norra Jämtland på 1930- och 40-talet.

Oaktat de personliga olikheterna utvecklade tvillingarna ett mycket nära och kärleksfullt förhållande, som de trots skilda vägval upprätthöll långt in i vuxenåldern. Relationen bröts emellertid då Sigrid, mitt i livet, plötsligt och oväntat avled. Det var ett hårt slag för Elias, som förutom sin djupa sorg och saknad plågades av tacksamhetsskuld och dåligt samvete för att inte ha fått möjlighet att ta ett värdigt avsked av sin syster och för att inte ha fått berätta för henne vad hon hade betytt för hans personlighetsutveckling.

I självterapeutiskt syfte skrev han därför under en lång följd av år fiktiva brev till sin syster, i vilka han inte bara gav uttryck för sina tankar och nostalgiska tillbakablickar, utan även med en blandning av dikt och verklighet berättade om utvecklingen och valda händelser i familjen, i bygden, i landet och i den stora världen.