Tychonium – Experimentet

Jan Johannesson

Det hemliga sällskapet Brahes Familia utsätts för nya prövningar efter händelserna på Den blodiga söndagen i Sankt Petersburg 1905. Nu måste de hitta nya vägar för att säkra möjligheten att genomföra Tycho Brahes experiment – den explosiva upptäckt som Tycho och hans syster Sophie gjorde på Hven i mars 1590.

I 1900-talets begynnelse utvecklas samhället i rasande takt och nya idéer trycker bort gamla sanningar. Fredsförhandlingarna i USA för att försöka få slut på det rysk-japanska kriget tvingar Kirsten Rööd-Michelsen till ett val. Ingen lämnas oberörd av upproren i tsar-Ryssland och när behovet av förändringar är som störst ställs allt på sin spets.

Henri Becquerels vetenskapliga förmågor prövas till det yttersta när Brahes Familia måste hitta en väg för att genomföra experimentet samtidigt som de förbereder sig för sitt svåraste uppdrag. 1908 står världens framtid på spel, i en tid otäckt lik vår egen.

Tychonium – experimentet är den andra delen i Tychoniumsviten, en fantasieggande historisk spänningsroman om hemliga sällskap, maktspel och stora upptäckter.