Underförstått

Lotta Hedström

Ibland undrar jag om det skulle kunna gå att formulera en gemensam moralisk grund i tillvaron? Närmare bestämt om det överhuvudtaget går att få till stånd något som vi som global mänsklighet kan hålla heligt och som känns rätt för alla.

Med uppfordrande frågor i stil med denna ger sig Lotta Hedström i kast med inte bara tillvarons existentiella grund, utan också med villkoren för politiken och beslutsfattandet.

– Kan demokratin garanteras på ett trovärdigt och hållbart sätt i en tid präglad av kriser som handlar om klimat, migration och födotillgång. Hur stort ansvar behöver individen ta?

Personligt hållet och utifrån ett starkt betonande av att andlighet inte är lika med religion, även om all sann religion måste bygga på, och starta med en stor andlig insikt, landar hon dels i att ekofeminism är ett extraordinärt nyttigt analysverktyg och kanske överraskande även i att andlighet är det som mest av allt saknas i det politiska beslutsfattandet.

Och många både kontroversiella, inspirerande och provocerande insikter att förmedla.