Upptäcktsfärd

Johanna Sand

Johanna Sand, född 1977, är överläkare i onkologi och kommer i sitt arbete med cancerpatienter nära liv–död, glädje–sorg och ljus–mörker.

Hon skriver poesi i rörelse, framför allt under promenader i Änggårdsbergen, mellan Mölndal och Göteborg.

Erfarenheter av livets kontraster och förgänglighet genomsyrar skrivandet, där hon fångar existentiella tankar, stora som små, i korta, kärnfulla dikter.