Vad är en lärare? – 11 stärkande pekpinnar

Anders Tidström

Lärare är mer än ett vanligt jobb. Det är ett multijobb med fler dimensioner än i de flesta andra yrken. En lärare på styva linan behärskar en hel arsenal av roller: kunskapsgenerator, auktoritet, människokännare, domare, m.fl. Läraren ska på flera plan axla ansvaret för att det uppväxande släktet hittar rätt spår i livet och i samhället.

Men läraren är människa, inte Gud! och för att lösa det mångsidiga uppdraget krävs ingen övermänniska. Det krävs dock att man inte traskar patrull och plöjer näsan i läroplan och direktiv, utan främst tänker självständigt. Ramar gäller givetvis men lärarrollen mejslar du själv fram – i dialog med eleverna.

Läraren måste, förutom att bibehålla kommandot, kunna sitt ämne. En skola värd namnet kan inte tillåta att lärare är okunniga och obildade. Att läraren är bäst i klassen i sitt ämne måste vara huvudskälet till att hen avlönas för sin insats. Den gode läraren har höjt kunskapens fana och bäddar för samhällets och individernas framtida sociala, politiska, ekonomiska och kulturella trygghet och utveckling. Så högtidligt är det!

Ja, Vad är en lärare? Svaret ges till dels i den här boken som riktar 11 stärkande pekpinnar på lärarrollen – ett behövligt ryggstöd för den som är eller önskar bli lärare.