Vaknätter i Morkullans rike

Maria Karlsson

”När Morkullan i skymningen flyger in över
Vildvargatjärnen finns mulmorna redan där.
De har samlats på den plats där tjärnen är som
djupast, deras sorgesamma sång ljuder klart och
tydligt fram och åter över tjärnens vatten.”

Vaknätter i Morkullans rike är en prosalyrisk och vemodig saga med trolska nyanser och drömlika bilder. Trots att inga sanningar finns, så finns det ändå ett uns av sanning i berättelsen om Morkullan och hennes tre alter egon.