Valkvisor

Karin Nilsson

Mammajorden. Ursprungsplatsen som våra kroppar kan längta till hela livet, sjunga om. Sakna? Kanske som mest när vi inte orkar längre. När det låter om oss, när vi pressats och stressats sjuka och behöver vara i lugn och ro. Kan det komma en sång då? Den från vårt inre. En särskild slags klang.

Jag hör din. Min finns på vallen där Mor Anna en gång gick på fäbod. Bland Rosa, Krona, Fina kossorna! Blommar minnena.

”Valkvisor” är ord och toner som kommer underifrån. Ett stycke från bottnen, ur våra liv och kroppar i sorg, sjukskrivning och utbrändhet.

Recension i Gävle Dagblad