Vår bragd

Ulf Helgesson

Den 30 september 1851 seglar den svenska fregatten Eugenie iväg på Sveriges första officiella världsomsegling från hamnen i Karlskrona. En 22 månader lång färd av äventyr och trubbel, glädje och bråk, kärlek och sorg väntar fartygets 344 besättningsmän.

Vår bragd berättas historien om svenskarna från Ölands socknar till de lärda vetenskapsmännen från Uppsala som såg världen. Från den svåra passagen genom Magellans sund via guldruschen i Kalifornien till de vilda öarna i Stilla havet. Välkommen ombord och lär känna bragdmännen, alltifrån båtsman Drabant till fysiker Johansson och fartygschefen Virgin.