Väsen i den Tysta Närhetens skog

Maria Karlsson

Hur finner du ett innersta rum? Platsen där du kan känna dig trygg och fri att vara den du är. Väsen i den Tysta Närhetens Skog är en illustrerad poetisk saga, där allt och alla som har sin hemvist i skogen lotsar dig fram på livets stig – fram till ditt innersta väsen.