Vera Sandberg – Sveriges första kvinnliga ingenjör

Gunilla Resare

”Sveriges första kvinnliga” – kombinationen kommer nog inte att användas i någon nämnvärd utsträckning om hundra år, ty vid det laget ha damerna säkerligen hunnit bli hemtama på alla arbetsområden, och de där ”första kvinnliga” samlats till sina fäder, men än så länge äger den sin giltighet och därför så … Låt oss presentera Sveriges första kvinnliga ingenjör!

Vera Sandberg växer upp i en driftig småländsk familj på Hångers gård i Ljungby under det förra sekelskiftet. Företagsamheten, som hon får från sin familj, tar Vera hela vägen in i historieböckerna – när hon som första kvinna i Sverige utbildar sig till ingenjör på Chalmers i Göteborg.

Med hjälp av historisk dokumentation, minnesanteckningar, memoarer, brev, familjefoton och samtal med kvarlevande familjemedlemmar och släktingar tecknar Gunilla Resare ett levande porträtt av en banbrytande kvinna.