Vikingaprinsessan

Mats Stading

”Väggen var en gåta. Peter hade jobbat med gamla byggnader under hela karriären men kunde inte för sitt liv förstå varför det skulle finnas en murad vägg i kryptan. Kyrkan var nästan tusen år gammal och kryptan hade upptäckts för mindre än ett år sedan. Hur kunde det finnas en murad vägg som var flera hundra år nyare än kyrkan? Vad dolde sig bakom väggen?”

”Taket på den brinnande kyrkan kollapsade och Björn kunde höra skrik inifrån byggnaden. Han hade i och för sig frivilligt farit västerut som viking, men han kunde för den skull inte vänja sig vid allt urskillningslöst dödande och plundrande. Hans uppgift var att segla och laga skeppet, och det var han bra på. Men nu skulle de dra vidare och snart var det över. För den här gången.”

Trots att det skiljer nästan tolvhundra år mellan deras liv kommer Björns vikingafärd att påverka Peters liv. Peter är byggnadskonsult i Västsverige och lever där ett stillsamt liv, men det som döljer sig bakom muren kommer att leda honom bort både från sitt vanliga arbete och från Sverige. Peter får liksom Björn uppleva nya sammanhang, och deras liv följer liknande vägar. Båda får uppleva en annan kultur, kärlek, omtanke och förföljelse när de ger sig ut i världen. Och båda finner en skatt.