Viktiga ord

Matthis Kempe-Bergman


Tänk om
det finns
gyllene ord

tunnlar

till runda
lagar


Matthis Kempe-Bergmans skönlitterära debut Postsanning (2021) var en poetisk men vetenskapligt kopplad uppgörelse med sanningsbegreppet. Nu kommer uppföljaren: diktsamlingen Viktiga ord. Ett huvudspår i de fyrtio dikterna rör identitet och trygghet. Ett annat kärlek och förlust. I botten finns ofta, med högaktuell (och uråldrig) filosofi som inspiration, frågor om språk och vetande. Vad är ord och språk? Hur får ord liv och mening? Vilka ord kan vi vila i, och växa, förlora och bli fria genom?